Algemene voorwaarden

NL Recht

Op alle overeenkomsten. Aansprakelijkheid L3Projects tot max. bedrag van eventuele uitkering van de verzekering.

Duurzaamheid

Duurzaamheid en MVO staan bij ons op 1. Bij jou ook?

Tevredenheid

Wij streven naar tevreden klanten, altijd.

Resultaat

Ons streven is dat je maximaal resultaat krijgt, samen lukt dat.

Contract

Contract en eventuele aanpassingen doen we altijd met respect en schriftelijk.

Geschil

Geschil? De wet gaat voor en de rest wordt in goed overleg onderling opgelost.

Tijd

Levering op tijd, eventueel door derden. Offertes 2 maanden geldig.

Intellectueel eigendom

Respecteer elkaars eigendom. Gebruik alleen na goedkeuring.

Geheimhouding

Uiteraard gaan wij gepast met elkaars gegevens om.

Aanpassingen

Aanpassingen doen we in goed overleg. Continue verbeteren is ons streven, tips en verbeteringen zijn altijd welkom.

Betalingen

Betalingen ontvangen wij graag binnen 14 dagen van de factuurdatum. Zo kunnen wij ons best blijven doen voor jou.

Vragen

Vragen kan altijd. In overleg is veel mogelijk. Samen vinden we de beste oplossing.