Octagonisch (project) management

Octagonisch project-/ projectmanagement? WAAAT? Zal u denken?

Octa staat voor 8. Octagonisch projectmanagement of het werken met een Octagon is feitelijk het werken met een iets ander model dan de meeste projectmanagementtrainingen je leren.

Werken met Octagon betekent werken op een grafische manier, 'echt' samenwerken en plezierig samenwerken.

Het model is iets anders, maar het is juist dit model en de wijze waarop we het inzetten dat dit het verschil maakt met de traditionele projectmanagementtools.

Voor wie?

Octagonisch projectmanagement kan ingezet worden voor nog niet zo ervaren projectmanagementteams, maar zeker de meer ervaren projectmanagementleden en - leiders waarderen de verschillen met de conventionele projectmanagementmethoden.

Door de potentie en potentiële impact van dit model is deze ook aan te raden voor opdrachtgevers, managers en stakeholders.

Wat levert het u op?

  • Het model levert je meer inzicht in de verschillende fases, de onderlinge taken en verantwoordelijkheden en de te nemen acties.
  • Uit ervaring weten we dat het vaak meer respect, begrip en plezier oplevert als je open werkt en communiceert over je doelen, acties en verantwoordelijkheden.
  • In een model alle acties overzien en makkelijker verbanden leggen, werk verdelen en beheersen.
  • Vaak levert het inzetten van het Octagonisch projectmanagementmodel meerdere verbetersessies op in de bestaande processen en structuren.
  • Ook kunnen wij vanuit L3projects u begeleiding bieden bij het inzetten in eigen omgeving.